top of page
תמונת סמנכ''ל אוטיזם 003.jpg

גיוס לצה"ל

תתקדמו' תכנית גיוס לצה"ל לבני נוער עם אוטיזם, שהוקמה ע"י אודי הלר בשיתוף צה"ל

להמשך קריאה

מועדון משקיעים

משקיעי אימפקט חברתי בהתמקדות פתרונות לאנשים עם אוטיזם

להמשך קריאה

האקוטיזם

פיתוח פתרונות טכנולוגיים המסייעים לאנשים עם אוטיזם ובני משפחותיהם

להמשך קריאה

תעסוקה

פיתוח ומיצוב הארגונים המובילים בארץ כנושאי דגל האחריות  התאגידית

להמשך קריאה
No upcoming events at the moment

להוביל התפתחות תפיסתית חברתית ותעסוקתית בכלל החברה
תוך מינוף הגיוון, ההכללה והאמפתיה הארגונית של אנשים עם אוטיזם ומשפחותיהם

אירועים קרובים

הצטרפו אלינו

תודה על פנייתך

bottom of page